SPECIÁLNÍ ČINNOSTI


Poradenství a řešení Vašich problémů v těchto oblastech:

Reference:

LABORTECH, s.r.o. (www.labortech.cz)

TTS Marine Ostrava, s.r.o. (www.ttsgroup.com)

VŠB-TU Ostrava (www.vsb.cz)

DIFORM CNC s.r.o. (www.diform.cz)

Heinrich Muller GmbH Maschinenfabrik (www.hmp.de)

Link Europe GmbH. (www.linkeng.com)

VUJE, a.s. (www.vuje.sk)

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (www.mmvyzkum.cz)

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA

  • Stanovení zbytkové životnosti energetických zařízení
  • Stanovení příčin porušení a výpočet kritické velikosti vady
  • Optimalizace režimu tepelného zpracování
  • Odborné posudky technického stavu materiálu, včetně posudku soudního znalce

ORGANIZACE PRÁCE

  • Ergonomie
  • Personální audit
  • Logistika a audit

TECHNICKÁ POMOC

  • Pro Vaši firmu (z EU i zámoří) jsme připraveni zajistit podklady pro možnosti prodeje Vašeho zboží na území ČR (překlady,  potvrzení atd. ).