ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI


V roce 2022 úspěšně  proběhly tyto programy PT :

V roce 2013-2021 proběhly tyto programy PT :

PT-2013 až 2021

Informace o programech PT dostupných v ČR:

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (www.cia.cz)

 

 

 DO PT 2022 JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 30. 03. 2022.

ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI (Proficiency testing – PT) - 2022

DESTRUKTNÍ ZKOUŠKY:

 • Zkouška tahem za laboratorní teploty (i za zvýšené teploty)
 • Zkouška rázem v ohybu za pokojové teploty (i za snížené teploty a za zvýšené teploty)
 • Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena
 • Zkouška tvrdosti (HB,HR,HV)
 • Zkouška ohybem
 • Zkoušení tečením jednoosým tahem
 • Zkoušení únavy ohybem za rotace (nízkocyklová, vysokocyklová)
 • Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška podle Jominyho)
 • Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem
          Více  informací: FDK-PT-DT-2023

METALOGRAFIE:

 • Makroskopická a mikroskopická zkouška svarových spojů
 • Stanovení velikosti zrna
 • Stanovení obsahu nekovových vměstků v oceli
 •  Zkoušení odolnosti korozivzdorných ocelí proti mezikrystalové korozi
 • Zkoušení odolnosti vůči vodíkovému praskání (HIC)
 • Zkoušení odolnosti vůči praskání v prostředí sulfanu za současného působení ohybu (SSC-B)
 • Stanovení hloubky oduhličení
 • Stanovení a ověření hloubky cementace
         Více informací: FDK-PT-MET-2023

 

V případě zájmu o podrobnější informace nás kontaktujte (http://www.fodoka.cz/kontakt).

Podrobný seznam destruktivního i nedestruktivního zkoušení  je uveřejněn na stránkách ČIA.

Testy budou započaty v měsících duben až červen, dokončení testů bude průběžné, nejpozději v listopadu 2022.

V případě zájmu o metodu, která není v naší nabídce, mě neváhejte kontaktovat pro eventuální realizaci takového testu.