KURZY A ŠKOLENÍ


Pro Vaši firmu jsme schopni zajistit a realizovat kurzy a školení v oblastech ekonomiky a technických věd.

Reference:

DTO CZ OSTRAVA (http://www.dtocz.cz)

CIE Automotive (http://www.cieautomotive.cz)

Pramet Tools s.r.o. (http://www.pramet.com)

MASSAG, a.s. (http://www.massag.com)

Vítkovice Steel, a.s. (http://www.vitkovicesteel.com)

Brück AM, spol. s r.o. (http://www.forge-europe.com/cz/)

Enviform a.s.  (http://www.centrumlaboratori.cz)

Sécheron Tchequie, spol. s r.o ()

 

SEMINÁŘ - ZKOUŠENÍ TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ I., 4. června 2015, Ostrava, DK Akord

  

  

 

 

NOVINKY – KURZY A ŠKOLENÍ Z OBLASTI SVAŘOVÁNÍ – NABÍZENÁ TÉMATA: 

Kurz si můžete sestavit „na míru“ z níže uvedených témat.

1.   svařování – metody klasické + např. FSW (třením) ultrazvuk, svařování kolejnic,

2.   tavné svařování – vznik svarového spoje,

3.   svařitelnosti materiálů (oceli, litiny, Al, Ti, Ni, Cu, + slitiny)

4.   opravy svařováním, renovace, žárové nástřiky

5.   systém EN ISO 3834

6.   certifikace dle EN 1090, požadavky EN 1090-2, označování CE

7.   legislativa – WPQR, kvalifikace, zkoušky svářečů, svářečský personál (RWC), EN 14731

8.   bezpečnost práce při svařování (čsn + en)

9.   měření a regulace (parametry, atd.) při svařování

10.   řezání plasma + plamen

11.   svařování termoplastů

12.   tepelné zpracování svarových spojů

13.   systém označování ocelí dle EN

14.   heterogenní svarové spoje v energetice

 

V SOUČASNOSTI NABÍZENÉ KURZY A ŠKOLENÍ:

 

PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE JSME SCHOPNI REALIZOVAT KURZY A ŠKOLENÍ V NÍŽE UVEDENÝCH OBORECH (KURZY A ŠKOLENÍ LZE PŘIPRAVIT „NA MÍRU“ DLE VAŠICH POTŘEB):

STROJÍRENSKÉ MATERIÁLY

 • Konstrukční materiály (oceli, ale i další)
 • Tepelné zpracování ocelí (konstrukční + nástrojové), princip, strukturní změny v ocelích, ARA + IRA diagramy, zkouška prokalitelnosti
 • Povrchové úpravy (principy, metody, použití, příklady)
 • Svařování (princip tavného spoje, napěťový a deformační cyklus, metody, použití)
 • Plastická deformace kovů, tváření, metody, princip, použití, tváření za tepla, tváření za studena, rozdíly + použití, kování, volné kování, zápustkové kování, válcování, protlačování a další.
 • Metalografie, podstata metod, princip, použití, příprava metalografického vzorku, čistota a mikročistota, struktura, makrostruktura, mikrostruktura.
 • Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů

Po dohodě cokoliv souvisící s fyzikální metalurgií, tepelným zpracováním, strojírenskými materiály a povrchovými úpravami. Tváření speciálních materiálů (Mo, W, Mg, Al, Ti).

 ZKOUŠENÍ KOVŮ

 • Zkoušení mechanických vlastností (podstata metod, princip, vyhodnocení a interpretace)
 • Základní mechanické vlastnosti (tahová zkouška, měření tvrdosti, zkouška rázem v ohybu, Vidalova křivka, zkouška ohybem)
 • Nekonvenční vlastnosti materiálů (vysoko a nízkocyklová únava, creep, lomová houževnatost, korozní praskání)
 • Koroze a její zkoušení
 • Nedestruktivní zkoušení materiálů (VT, PT, UT, RT)

ORGANIZACE VÝROBY

 LOGISTIKA ,  SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

 • Výpočet skladové plochy, způsoby skladování
 • Možnosti způsobů skladování v závislosti na druhu materiálů

 PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ

 NORMOVÁNÍ A RACIONALIZACE VÝROBY

 VÝKRESY

 • Základy technického kreslení
 • Čtení výkresové dokumentace

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

 • Vytvoření technologického postupu na základě výkresové dokumentace, formuláře
 • Jednotlivé operace – popis operací, časy operací

KALKULACE

 • Tvorba ceny na základě technologického postupu – kalkulace ceny

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

 • Formuláře, obsah, komunikace se zákazníkem